Informatie over lidmaatschap

Mensen worden om verschillende redenen lid van DCN. Het hangt bijv. af of u een DeLorean bezit, of er naar op zoek bent. 
Misschien ligt het eigenaarschap voorlopig niet in het verschiet maar vindt u het wel leuk om met het merk bezig te zijn. 
Sommigen vinden een lidmaatschap op afstand prima en anderen zijn bij bijna elk evenement aanwezig. 
DCN biedt voor ieder wat wils. 

Onderstaande opsomming laat zien dat het lidmaatschap van DCN veel te bieden heeft.
  • Technisch advies bij aankoop en reparaties;
  • Clubbijeenkomsten in alle vormen en maten;
  • 4 x per jaar ontvangt u het Clubblad Dashboard;
  • DCN (promotie) artikelen, clubwinkel;
  • Social media voor uw en onze nieuwtjes en informatie-uitwisseling;
  • Bij voldoende belangstelling voordeel bij taxaties, onderdelen, etc;
De contributie van de vereniging DeLorean Club Nederland bedraagt € 49,- per kalenderjaar (2017)
(vanaf 1 juli tot einde jaar: € 27,50,-). 
Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 10,- per lidmaatschap.

Na verwerking van de elektronische aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail.
Meldt u zich per post aan dan kan de bevestiging van de ontvangst wat langer duren.

In de ontvangstbevestiging wordt u verzocht het verschuldigde totaalbedrag over te maken. 
Wanneer de penningmeester de betaling heeft ontvangen zorgt hij dat er een informatiepakket wordt verzonden. 
Het pakket omvat het volgende:
  • Statuten;
  • Huishoudelijk reglement;
  • Ledenlijst.
Het aanmeldformulier is als PDF hier op te halen als u het rustig thuis wilt invullen.
U kunt, als u dat wilt, natuurlijk ook nu meteen het elektronische aanmeldformulier invullen.

Gebruik zoveel mogelijk dit PDF of elektronische formulier.
Dat werkt sneller; maar u kunt natuurlijk ook bellen of een brief schrijven. 
Neem in het laatste geval contact op met het secretariaat.

Ontvangt u geen bevestiging van uw aanmelding, stuur dan een e-mail aan de webmaster.
Colofon

Voorzitter
Mario Perotti
voorzitter@delorean.nl
Secretaris
Robbert Oosterhof
secretaris@delorean.nl
Penningmeester
Michiel Reurslag
penningmeester @delorean.nl

Clubsecretariaat
DeLorean Club Nederland
t.a.v. DCN Secretariaat
Kamperstraat 11-a
8011 LJ Zwolle
T: +31 38 4 22 55 56
KvK Alkmaar: 37084201