DeLorean Club Nederland

De DeLorean Club Nederland (DCN) is een vereniging voor liefhebbers van de DeLorean. Je hoeft dus geen eigenaar van een DeLorean te zijn om lid te worden, een gezonde interesse is al voldoende.

De club is in 1999 door 3 liefhebbers opgericht. Sindsdien is de club gestaag gegroeid. Op dit moment zijn er ongeveer 70 leden, waarvan ongeveer tweederde daadwerkelijk een DeLorean bezit. De meeste leden komen uit Nederland, maar er zijn ook enkele leden uit België en Duitsland.

DCN ziet zichzelf als een actieve club met een informele sfeer. Het bestuur waarborgt een goede organisatie van de club.
Elk jaar worden meerdere evenementen georganiseerd die door een relatief groot deel van de leden bezocht worden. Daarnaast komen er geregeld initiatieven vanuit de leden. Er zijn dus veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en leuke dingen te doen.

Vier keer per jaar verschijnt Dashboard, het clubblad van DCN waar de leden naar uitkijken. Tussentijds vinden de leden elkaar op o.a. social media. Tevens hebben we een digitaal clubarchief dat voor leden toegankelijk is.

In de statuten van de club is de doelstelling van DCN als volgt opgenomen:

  • Het in stand houden van de DeLorean personenauto in Nederland, het bevorderen van de technische en geschiedkundige kennis van deze auto, het organiseren van bijeenkomsten en het verschaffen van informatie aan leden en andere geïnteresseerden, alsook het vormen van een trefpunt voor de DeLorean liefhebber.
  • De vereniging heeft niet tot doel het maken van winst.

De doelstelling wordt nagestreefd door de volgende activiteiten:

  • het bundelen van kennis over de DeLorean;
  • het geven van technische adviezen;
  • het uitgeven van clubartikelen, waaronder technische documentatie betreffende de DeLorean;
  • het organiseren van evenementen;
  • het uitgeven van het verenigingsblad Dashboard;
  • het onderhouden van een informatieve internetsite.

Kortom, de DeLorean Club Nederland is een hele leuke club om lid van te zijn.

Geschiedenis en ontstaan van DCN

Officieel is de DeLorean nooit in Nederland verkocht.
Het duurde echter niet lang voordat de auto ontdekt werd door twee heren uit Soest. Peter de Bruin en Gerrit Verkerk beginnen eind 80’er jaren met het importeren van DeLoreans uit Amerika. Ze raakten erg betrokken bij het merk met zijn korte, maar interessante geschiedenis.

In 1990 vindt de eerste aftrap plaats tijdens een klassiekerbeurs in Hilversum. Een compleet aangeklede stand met twee nieuwe DeLoreans trekt gedurende drie dagen de aandacht van duizenden bezoekers. Er volgt een golf van publiciteit op radio, televisie, kranten en tijdschriften.

Een echte club werd niet opgericht, maar een vriendenclubje hield een paar jaar intensief contact. Hierna werden nog diverse evenementen georganiseerd. Daarna was de gang er uit. Dagelijkse werkzaamheden eisten hun tol. De DeLoreans die nog in hun bezit waren, werden nog gekoesterd, maar van het organiseren van evenementen was geen sprake meer.

In 1999 breekt een nieuwe periode aan.
Mario Perotti heeft toen een website gemaakt waarmee hij het merk DeLorean onder de aandacht brengt. Ed Uding, die reeds in het bezit is van een vliegticket, vindt deze website wanneer hij op zoek is naar informatie over de DeLorean, die hij in Amerika wil aanschaffen. De twee komen met elkaar in contact en besluiten Roland Van Vliet - die de website al eerder had gevonden - te benaderen. Met z’n drieën besluiten zij om de DeLorean Club Nederland op te richten. De drie spreken de verwachting uit dat de club zou kunnen uitgroeien tot ongeveer 12 auto’s. De verbazing was dus groot toen er zich in het eerste jaar al 35 leden hadden aangemeld. De club ontwikkelt zich gestaag. Ed Uding draagt de rol van secretaris over aan Michiel Böhmer wanneer hij DMC-service (het huidige DeLorean Europe) gaat opzetten. Na het derde jaar volgt een bestuursverkiezing waarbij het zittende bestuur wordt herkozen. Mads de Bruin neemt tussentijds de rol van secretaris over (nog voordat 3 jaar later opnieuw verkiezingen plaatsvinden).

Begin 2005 treedt een compleet nieuw bestuur aan. Niet minder dan zes bestuursleden worden bij de kamer van koophandel ingeschreven. Michiel Böhmer (voorzitter), Ed Uding (plaatsvervangend voorzitter), Arnold Schurink (secretaris), Ron Verbruggen (penningmeester), Bastiaan Olij (webmaster) en Jan van de Wouw (redacteur), staan 3 jaar "onder de lat" om DCN verder uit te laten groeien tot een van de leukste clubs van Nederland.

In 2008 is het stokje over gedragen aan Welmoed Jonker (voorzitter), Benny de Mesmaeker (penningmeester) en Arnold Schuringk (secretaris). Daarmee is het bestuur weer terug gebracht tot 3 leden. Ed Uding (evenementen), Bastiaan Olij (webmaster), Mart Renders (dashboard) en Daisy Hellemondt (dashboard) vervullen belangrijke ondersteunende taken.

Het is 2011 en een nieuw bestuur treedt aan: Frank Lommen (voorzitter), Rob Huizinga (secretaris) en vers lid Alex Beckers (penningmeester) nemen de taken over van hun voorgangers. Inmiddels is Eric Timmers al aan de slag als Eindredacteur, gesteund door Daisy die haar achternaam heeft aangevuld met "Renders". Welmoed Jonker is de opvolger van Bastiaan Olij als webmaster.

In 2014 is de functie van penningmeester overgegaan naar Jacco Loof. Dennis van den Brandt is toegevoegd in zijn bestuursondersteunende functie als webmaster. Gerard Jansen neemt de acquisitie voor zijn rekening.

In 2017 is de voorzitter van het eerste uur weer tot het bestuur toegetreden, evenals Michiel Reurslag (penningmeester) en Robbert Oosterhof (secretaris). In 2022 heeft Ruud Havenith de taak van Daisy overgenomen en zorgt voor de opmaak van ons clubblad, versterkt Jacco Loof sinds 2023 Eric Timmer de redactiecommissie van het Dashboard.