Informatie over lidmaatschap

Mensen worden om verschillende redenen lid van DCN. Het hangt bijv. af of u een DeLorean bezit, of er naar op zoek bent. 
Misschien ligt het eigenaarschap voorlopig niet in het verschiet maar vindt u het wel leuk om met het merk bezig te zijn. 
Sommigen vinden een lidmaatschap op afstand prima en anderen zijn bij bijna elk evenement aanwezig. 
DCN biedt voor ieder wat wils. 

Onderstaande opsomming laat zien dat het lidmaatschap van DCN veel te bieden heeft.

 • Technisch advies bij aankoop en reparaties;
 • Clubbijeenkomsten in alle vormen en maten;
 • 4 x per jaar ontvangt u het Clubblad Dashboard;
 • DCN (promotie) artikelen, clubwinkel;
 • Social media voor uw en onze nieuwtjes en informatie-uitwisseling;
 • Toegang tot het digitale clubarchief (GoogleDrive)
 • Bij voldoende belangstelling voordeel bij taxaties, onderdelen, etc;

De contributie van de vereniging DeLorean Club Nederland bedraagt € 52,- per kalenderjaar (2021)
(vanaf 1 juli tot einde jaar: € 26,-). 
Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 10,- per lidmaatschap.
Voor leden woonachtig buiten Nederland zijn extra verzendkosten van toepassing.

Aanmelding voor het lidmaatschap kan door het elektronische aanmeldformulier in te vullen en te verzenden. Dit werkt het snelst.
Maar u kunt natuurlijk ook mailen, bellen of een brief schrijven.  Neem in het laatste geval contact op met het secretariaat.

Na verwerking van de elektronische aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail.
Meldt u zich per post aan dan kan de bevestiging van de ontvangst wat langer duren.

Je ontvangt een ontvangstbevestiging, daarna een factuur per mail van de penningmeester waarin je wordt verzocht het verschuldigde totaalbedrag over te maken . 
Wanneer de penningmeester de betaling heeft ontvangen zorgt hij dat er een informatiepakket wordt verzonden en krijg je toegang via het gemelde mailadres tot het digitale clubarchief. Daar ontvang je een mail over.
Het pakket omvat het volgende:

 • Statuten;
 • Huishoudelijk reglement;
 • Ledenlijst;
 • Het jongste exemplaar van ons clubblad: het Dashbord (voor zover voorradig).

NB: Ontvangt u geen bevestiging van uw aanmelding, stuur dan een e-mail aan de webmaster.

DCN op sociale media

Correspondentie

DeLorean Club Nederland
t.a.v. DCN Secretariaat
Vanghout 1
9422 MG Smilde
T: +31 655 98 14 02

Voorzitter: Mario Perotti •
Secretaris: Robbert Oosterhof •
Penningmeester: Michiel Reurslag •

Contactpersoon FEHAC: voorzitter
Contactpersoon clubproducten: secretaris
Verenigingsregister: KvK Alkmaar: 37084201